Klaus Lyck Petersen
GROUP DIRECTOR

Consolis

Jak przeprowadzić transformację strategiczną dla ponad 100 fabryk
Godz.: 10:00-10:30
Zobacz agendę

O prelegencie

Klaus Lyck Petersen – Director Group CODE System and senior change leader.

Jest zapalonym pasjonatą LEAN, który od ponad 20 lat wspomaga organizację w przeprowadzeniu transformacji strategicznych. Na co dzień inspiruje organizację do ciągłego kwestionowania status quo, wierząc w „potęgę” LEAN.

Osobiście ma bardzo skromne podejście do LEAN, jego motto to „każdego dnia uczysz się czegoś nowego”. W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu silnych Liderów i przeprowadzaniu pracowników przez ciężki proces zmian, pozwala mu to na realizację skutecznych transformacji wraz z widocznymi wynikami w P&L. W 2010 roku prowadzona przez Klausa transformacja w firmie Solar, została uznana za najlepszy program LEAN w Danii.

Prywatnie osoba, która uwielbia podróżować i odkrywać nowe miejsca oraz kultury.

O wystąpieniu

W trakcie wystąpienia Klaus Petersen, poruszy zagadnienie związane z wyzwaniami, jakie stoją przed organizacjami, które chcą rozpocząć transformację LEAN w dużych, zdecentralizowanych organizacjach.

W jaki sposób poradzić sobie ze spójnym podejściem do prac, jeżeli Strategia LEAN ma dotyczyć ponad 100 zakładów produkcyjnych? W jaki sposób pozyskać kluczowych interesariuszy i zapewnić ich wsparcie na każdym etapie prac?

Klaus podzieli się swoimi doświadczeniami w aspekcie tego, co nie działa i zaprezentuje dobre praktyki, które pomogły mu odnieść sukces w tak dużym przedsięwzięciu. Wystąpienie będzie świetną inspiracją nie tylko dla dużych, rozproszonych organizacji, które rozpoczynają swoją przygodę z LEAN, ale także dla mniejszych przedsiębiorstw myślących o Strategii LEAN.

Kluczowe zagadnienia:

Rozproszona struktura, zdecentralizowana organizacja – czy Strategia LEAN jest możliwa?
Pilotaż czy kompleksowe podejście – jak zrobić pierwszy krok?
Jak pozyskać i zaangażować kluczowych interesariuszy?
Determinacja i zaangażowanie jako przepis na sukces

Debata

Debata prowadzona będzie w formie otwartej dyskusji wraz z interkacją z publicznoścą. Uczestnicy debaty odpowiedzą m.in. na takie pytania jak:

Jak przeprowadzić skuteczną i trwałą transformację organizacji?
Czy wzrost produktywności i zaangażowanie pracowników idzie w parze?
Jakie cechy powinien posiadać Lider, aby tworzyć efektywne środowisko pracy?
Jedynie 15% pracowników w skali światowej odczuwa satysfakcję w pracy – co to oznacza dla organizacji?
Czy strategiczne podejście do LEAN może wpływać na wskaźnik EESS?

Uczestnicy debaty podzielą się wspólnie z publicznością swoimi doświadczeniami, przedstawią własną perspektywę zagadnienia, wskażą ścieżkę, jaką organizacja powinna podążać, aby realizować skuteczne i trwałe transformacje.