Joanna Bigaj
PTP PROCESS MANAGER

Amway Business Center Europe

Wzrost zaangażowania i produktywności w jednym czasie
Godz.: 14:20-14:40
Zobacz agendę

O prelegencie

Joanna Bigaj – Process Manager w departamencie Finansów w Amway SSC, odpowiedzialna za dział Zobowiązań obsługujący Europę, Rosję i Kazachstan.

Zdobywała doświadczenie w zakresie finansów i zarządzania zespołem, relacjami z klientem, projektami, pracując zarówno w środowisku BPO, jak i SSC.

Od 8 lat związana z firmą Amway. Na co dzień jest osobą otwartą na wyzwania, zarządzanie zmianą oraz fanką LEAN.

O wystąpieniu

Przyniosę oszczędność – powiedział dyrektor SSC.
Ale masz przy tym utrzymać jakość – odpowiedział szef linii biznesowej.

Ta standardowa dla biznesowej rozmowy wymiana zdań porusza dwie kwestie, jednoczesnego wzrostu jakości i efektywności, które nie często idą w parze. Dokładając do tego aspekt niezmiennej, a zarazem niskiej rotacji pracowników, temat stwarza niezłą zagwozdkę dla menadżerów.

Czy możliwym jest, dokładając pracownikom trudności i zadań wynikających ze zmiany stylu i metody pracy, osiąganie wyższych wskaźników biznesowych z jednoczesnym pozytywnym wpływem na ich satysfakcję i rotację?

Na żywym przykładzie usług centrum finansowego Amway opowiedzą o tym Wojciech Karpiński i Joanna Bigaj.

Kluczowe zagadnienia:

„U nas się nie da, jesteśmy specyficzni”
Czy generowanie oszczędności pociąga za sobą spadek jakości świadczonych usług?
Czy doskonalenie to dodatkowa praca, która powoduje spadek satysfakcji pracowników?
Jak Strategia LEAN może wpłynąć na rotację pracowników?
Jak LEAN jest postrzegany przez pracowników?